POŻYCZKA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI NA 10 LAT

Na co dzień niezwykle często zmagamy się z różnymi problemami – również tymi finansowymi. Nie w każdym przypadku możemy liczyć na wsparcie osób z najbliższego otoczenia. Jeżeli potrzebujemy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych pomocne mogą okazać się pożyczki pod zastaw nieruchomości, tzw. pożyczki hipoteczne z okresem spłaty nawet do 10 lat.

Głównym zabezpieczeniem spłaty takowej pożyczki jest wpis hipoteki do księgi wieczystej. Po dokonaniu całkowitej spłaty wpis jest usuwany. Zabezpieczenie nie oznacza jednak, że jeśli nie dokonamy spłaty całkowitej pożyczki w terminie wynikającym z umowy nieruchomość następnego dnia nam przepada. Przez cały czas pozostajemy właścicielem nieruchomości, swojej zresztą nieruchomości. Wprawdzie instytucja pożyczkowa w przypadku braku przez nas płatności może wszcząć postępowanie zmierzające do sprzedaży przez komornika nieruchomości, ale do tego czasu cały czas jesteśmy jej właścicielem i możemy nią rozporządzać tak samo jak przed zaciągnięciem pożyczki.

Zaciągając pożyczkę pod zastaw nieruchomości na okres 10 lat musimy wziąć pod uwagę różne scenariusze. Ciężko bowiem przewidzieć jak nasza sytuacja materialna będzie kształtować się po kilku latach od czasu uzyskania finansowania. W sytuacji dla nas kryzysowej zawsze możemy sprzedać nieruchomość, część wówczas środków zostanie przeznaczonych na spłatę pożyczki, cała reszta pozostanie do naszej dyspozycji. Na sprzedaż nieruchomości w trakcie trwania umowy pożyczki nie potrzebujemy zgody instytucji pożyczkowej (Pożyczkodawcy). Pożyczkę pod zastaw nieruchomości zaciągniętą na 10 lat zawsze możemy wcześniej spłacić lub nadpłacić, tutaj także nie jest wymagana zgoda Pożyczkodawcy. Warto jednak o takim zamiarze poinformować Pożyczkodawcę. Wraz z całkowitą spłatą Pożyczkodawca wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające wygaśnięcie zobowiązania wraz z jednoczesną zgodą na wykreślenie hipoteki. Zaświadczenie Pożyczkodawca winien wydać z podpisem notarialnie poświadczonym.

Korzyścią pożyczki pod zastaw nieruchomości na dłuższy okres (nawet 10 lat) jest stosunkowo niższa rata , której wysokość nie paraliżuje naszego miesięcznego budżetu i pozwala spać spokojnie. Generowane w przyszłości oszczędności możemy przeznaczyć na nadpłatę pożyczki, obniżyć wysokość raty lub skrócić okres trwania pożyczki.

Ile można dostać kredytu pod zastaw domu?

Kredyty pod zastaw domu to popularna forma finansowania, która umożliwia właścicielom nieruchomości pozyskanie środków na różne cele, korzystając z wartości swojego mieszkania lub domu jako zabezpieczenia. Jednak ile można faktycznie dostać kredytu pod zastaw domu zależy od wielu czynników. W tym artykule przyjrzymy się temu, co wpływa na kwotę, jaką można uzyskać pod zastaw nieruchomości.

1. Wartość nieruchomości

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na kwotę kredytu pod zastaw domu jest wartość samej nieruchomości. Banki i instytucje kredytowe zazwyczaj udzielają kredytów w wysokości określonego procenta wartości nieruchomości, zwanego LTV (Loan-to-Value). Na ogół LTV wynosi od 70% do 90%, co oznacza, że możesz dostać od 70% do 90% wartości Twojego domu w postaci kredytu. Im wyższa wartość nieruchomości, tym więcej możesz uzyskać.

2. Twoja zdolność kredytowa

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest Twoja zdolność kredytowa. Banki analizują Twoją historię kredytową, dochody oraz obecne zadłużenie, aby określić, czy jesteś w stanie obsłużyć kredyt pod zastaw nieruchomości. Im lepsza Twoja zdolność kredytowa, tym większa kwota może zostać Ci przyznana. Dlatego ważne jest dbanie o swoją historię kredytową i utrzymywanie zdolności kredytowej na jak najwyższym poziomie.

3. Cel kredytu

Cel, na jaki zamierzasz przeznaczyć środki z kredytu pod zastaw domu, również ma znaczenie. Niektóre cele, takie jak remont nieruchomości lub inwestycja w biznes, mogą skutkować większą kwotą kredytu, ponieważ banki rozważają, czy inwestycja ta przyniesie zwrot. Inne cele, takie jak spłata innych zadłużeń lub zakup samochodu, mogą wpłynąć na decyzję o przyznaniu kredytu.

4. Stopa procentowa

Oprocentowanie kredytu pod zastaw domu ma wpływ na całkowity koszt kredytu. Im niższa stopa procentowa, tym niższe będą raty, co może pozwolić Ci na uzyskanie wyższej kwoty kredytu przy podobnych możliwościach spłaty.

5. Rynek nieruchomości

Stan rynku nieruchomości również ma znaczenie. Jeśli ceny nieruchomości rosną, banki mogą być bardziej skłonne do udzielania wyższych kredytów, ponieważ wartość zastawionego domu jest wyższa. W okresach spadku cen nieruchomości banki mogą być bardziej ostrożne.

Podsumowanie

Ile można dostać kredytu pod zastaw domu zależy od wielu czynników, takich jak wartość nieruchomości, zdolność kredytowa, cel kredytu, stopa procentowa i rynek nieruchomości. Przed złożeniem wniosku o kredyt pod zastaw, zawsze warto dokładnie przeanalizować własną sytuację finansową i porównać oferty różnych banków. Pamiętaj, że kredyt pod zastaw nieruchomości wiąże się z ryzykiem utraty domu w przypadku nieterminowej spłaty, dlatego należy ostrożnie podejść do tej formy finansowania i być pewnym zdolności do spłacenia zobowiązań.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości bez BIK

Obecne realia rynkowe nie są łatwe do zaakceptowania dla większości z nas. Ceny artykułów z dnia na dzień są coraz wyższe, co doskonale widać po codziennych zakupach, czy wizytach na stacjach paliw. Jednym z działań zaradczych, przeciwko dalszemu wzrostowi inflacji jest podwyższanie stóp procentowych, co w konsekwencji prowadzi do zaostrzania polityki kredytowej w bankach, w wyniku czego dostęp do produktów kredytowych w bankach staje się znacznie utrudniony. Poza rygorystycznymi od niedawna kryteriami wyliczania zdolności kredytowej, banki szczegółową również uwagę zwracają na dotychczasową historię kredytową wnioskodawcy zgromadzoną w biurze informacji kredytowej - BIK. Niczym nadzwyczajnym nie będzie stwierdzenie, że wielu Polaków znalazło się obecnie w mało komfortowej sytuacji finansowej. Sprostać bowiem kryteriom stawianym przez banki jest coraz trudniej.

W tym miejscu jedną z możliwości pozostaje skontaktować się z firmą udzielającą pożyczek pozabankowych. Pozabankowa instytucja pożyczkowa udziela finansowania zwykle pod zabezpieczenie nieruchomości (z wpisem do hipoteki). Warto zwracać uwagę na formę zabezpieczenia pożyczkodawcy i najlepiej wybrać firmę oferującą zabezpieczenie hipoteczne. Produkt jest bardzo podobny do kredytu hipotecznego udzielanego w banku, konstrukcja zabezpieczenia hipotecznego w praktyce niczym się nie różni. Z kolei finalizacja samej umowy pożyczki następuje przed Notariuszem. Ogromną korzyścią pożyczek pozabankowych pod zabezpieczenie nieruchomości jest to, że udzielane są bez weryfikacji baz BIK, co dla wielu osób może być kluczowe, ciężko bowiem otrzymać finansowanie w banku, gdy nasza dotychczasowa historia kredytowa nie jest najlepsza.

Polskie Pożyczki Prywatne sp. z o.o. jest firmą udzielającą pożyczek tylko pod zabezpieczenie w postaci nieruchomości (hipoteka) i tylko dla firm, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (małych przedsiębiorców).

Z kolei niniejszy artykuł ma za zadanie nakreślić m.in. ogólną problematykę m.in. pożyczek pod zastaw (nie tylko dla firm, ale i także osób prywatnych) i zwrócić uwagę na wybrane zagrożenia z tym związane.