POŻYCZJA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI NA 10 LAT

Na co dzień niezwykle często zmagamy się z różnymi problemami – również tymi finansowymi. Nie w każdym przypadku możemy liczyć na wsparcie osób z najbliższego otoczenia. Jeżeli potrzebujemy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych pomocne mogą okazać się pożyczki pod zastaw nieruchomości, tzw. pożyczki hipoteczne z okresem spłaty nawet do 10 lat.

Głównym zabezpieczeniem spłaty takowej pożyczki jest wpis hipoteki do księgi wieczystej. Po dokonaniu całkowitej spłaty wpis jest usuwany. Zabezpieczenie nie oznacza jednak, że jeśli nie dokonamy spłaty całkowitej pożyczki w terminie wynikającym z umowy nieruchomość następnego dnia nam przepada. Przez cały czas pozostajemy właścicielem nieruchomości, swojej zresztą nieruchomości. Wprawdzie instytucja pożyczkowa w przypadku braku przez nas płatności może wszcząć postępowanie zmierzające do sprzedaży przez komornika nieruchomości, ale do tego czasu cały czas jesteśmy jej właścicielem i możemy nią rozporządzać tak samo jak przed zaciągnięciem pożyczki.

Zaciągając pożyczkę pod zastaw nieruchomości na okres 10 lat musimy wziąć pod uwagę różne scenariusze. Ciężko bowiem przewidzieć jak nasza sytuacja materialna będzie kształtować się po kilku latach od czasu uzyskania finansowania. W sytuacji dla nas kryzysowej zawsze możemy sprzedać nieruchomość, część wówczas środków zostanie przeznaczonych na spłatę pożyczki, cała reszta pozostanie do naszej dyspozycji. Na sprzedaż nieruchomości w trakcie trwania umowy pożyczki nie potrzebujemy zgody instytucji pożyczkowej (Pożyczkodawcy). Pożyczkę pod zastaw nieruchomości zaciągniętą na 10 lat zawsze możemy wcześniej spłacić lub nadpłacić, tutaj także nie jest wymagana zgoda Pożyczkodawcy. Warto jednak o takim zamiarze poinformować Pożyczkodawcę. Wraz z całkowitą spłatą Pożyczkodawca wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające wygaśnięcie zobowiązania wraz z jednoczesną zgodą na wykreślenie hipoteki. Zaświadczenie Pożyczkodawca winien wydać z podpisem notarialnie poświadczonym.

Korzyścią pożyczki pod zastaw nieruchomości na dłuższy okres (nawet 10 lat) jest stosunkowo niższa rata , której wysokość nie paraliżuje naszego miesięcznego budżetu i pozwala spać spokojnie. Generowane w przyszłości oszczędności możemy przeznaczyć na nadpłatę pożyczki, obniżyć wysokość raty lub skrócić okres trwania pożyczki.